Ordensreglement

Ordensreglement - Albertslund Kommune

•Alm. sund fornuft i forbindelse med badning og færden ved vand,
  forventes udvist af alle

•Børn under 7 år skal ledsages af en voksen 

•Børn fra og med 7 år skal benytte det omklædningsrum de hører til

•Badning sker på eget ansvar

•Opsatte skilte skal respekteres

•Alle skal afvaskes uden badetøj inden brug af svømmehal
  (også efter toiletbesøg)

•Ikke-svømmere har kun adgang til det dybe område
  m/hjælpemidler (vinger, bælter)

•Al badning foregår med badetøj. Babyer skal som minimum
  bære blebukser

•Glasflasker på området er ikke tilladt

•Gyldig billet skal forevises på forlangende

•Badebolde, badedyr og lignende kan bruges i begrænset omfang.
  I specielle tilfælde kan brugen helt forbydes. Brug af snorkler er
  ikke tilladt

•Benyttelse af sauna, med/uden badetøj – siddende på håndklæde.
  Barbering er ikke tilladt

•Tøj, tasker opbevares i garderobe. Babylifte dog undtaget

•Fotografering kun tilladt ved forespørgsel hos livredder

•Upassende opførsel samt overskridelse af regler kan medføre
  bortvisning og karantæne