Ordensreglement

Ordensreglement - Albertslund Kommune

•  Alm. sund fornuft i forbindelse med badning og færden ved vand,
    forventes udvist af alle

•  Børn under 10 år skal ledsages af en voksen 

•  Børn fra og med 7 år skal benytte det omklædningsrum de hører
    til


•  Badning sker på eget ansvar

•  Opsatte skilte skal respekteres

•  Det er forbudt at undervise privat i Albertslund Svøm & Fitness

•  Alle skal afvaskes uden badetøj inden brug af svømmehal
    (også efter toiletbesøg)

•  Ikke-svømmere har kun adgang til det dybe område
    m/hjælpemidler (vinger, bælter)

•  Al badning foregår med badetøj. Babyer skal som minimum
    bære blebukser

•  Glasflasker på området er ikke tilladt

•  Gyldig billet skal forevises på forlangende

•  Badebolde, badedyr og lignende kan bruges i begrænset omfang.
    I specielle tilfælde kan brugen helt forbydes. Brug af snorkler er
    ikke tilladt

•  Benyttelse af sauna, med/uden badetøj, siddende på håndklæde.
    Barbering er ikke tilladt

•  Tøj, tasker opbevares i garderobe. Babylifte dog undtaget

•  Fotografering kun tilladt ved forespørgsel hos livredder

•  Upassende opførsel samt overskridelse af regler kan medføre
    bortvisning og karantæne